Till innehåll på sidan

Center for Mechanics and Materials Design (MMD)

Center for Mechanics and Materials Design för samman Hållfasthetslära och Materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material.

Utvecklingen mot mer kraftfulla simuleringsmetoder inom både materialvetenskap och hållfasthetslära och större krav på optimala konstruktioner har fört områdena allt närmare varandra. Materialvetenskap och hållfasthetslära gör därför en långsiktig kraftsamling på ”Center for Mechanics and Materials Design” för att närmare integrera och utveckla gränslandet mellan disciplinerna, både vad gäller utbildning och forskning. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området. På kortare och längre sikt förväntas forskningen att bidra till effektivare material, processer och konstruktioner.

Våra forskningsområden

Innehållsansvarig:Carl Dahlberg
Tillhör: Center for Mechanics and Materials Design
Senast ändrad: 2020-03-19