Till innehåll på sidan

Om MMD

Center for Mechanics and Materials Design för samman hållfasthetslära och materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material.

Construction

Trots många beröringspunkter mellan disciplinerna hållfasthetslära och materialvetenskap har det saknats en plattform för kommunikation och samarbete.

Utvecklingen mot mer kraftfulla simuleringsmetoder inom både hållfasthetslära och materialvetenskap och större krav på optimala konstruktioner har dock fört områdena allt närmare varandra. Genom att synkronisera verksamheterna kan processerna för framtagning av bättre material snabbas upp.

Hållfasthetslära och materialvetenskap gör därför en långsiktig kraftsamling på ”Center for Mechanics and Materials Design” för att närmare integrera och utveckla gränslandet mellan disciplinerna, både vad gäller utbildning och forskning. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området. På kortare och längre sikt förväntas forskningen att bidra till effektivare material, processer och konstruktioner.

Organisatoriskt ligger MMD på ITM men hälften av verksamheten sker på SCI.